Korisnički servis / Tehnička podrška

Podrška za fizička lica i preduzetnike

Za pomoć u korišćenju usluga i tehnička pitanja obratite se našem korisničkom servisu emailom na korisnicka.zona@oriontelekom.rs

Broj telefona Korisničkog servisa je 011 / 4100 - 100.

Podrška za Hosting usluge

Za pomoć u korišćenju hosting usluga i tehnička pitanja, obratite se našoj tehničkoj podršci hosting usluga emailom na hosting@oriontelekom.rs

Broj telefona Tehničke podrške hosting usluga je 011 / 4100 - 100, opcija broj 5.

Podrška za Premium biznis korisnike

Naši poslovni korisnici sa Premium statusom imaju na raspolaganju posebne tehničke resurse i svoja pitanja u vezi sa tehničkim problemima i/ili podešavanjima mogu da upute na adresu biz.podrska@oriontelekom.rs

Premium podrška dostupna je 24/7 i na raspolaganju je klijentima koji imaju autorizovan status Premium klijenta.

Broj telefona naše Premium podrške je 011 / 4100 - 888.

Za pomoć u korišćenju usluga i tehnička pitanja obratite se našem korisničkom servisu. Telefon: 011 4 100 100 Email: korisnicka.zona@oriontelekom.rs

© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.