Osnovni pojmovi

USB CDMA Internet koristi CDMA tehnologiju (Code Division Multiple Access) za vezu sa krajnjim korisnicima.

Ova tehnologija je, uopšteno posmatrano, nalik GSM tehnologiji, jer omogućava potpunu komfornost u radu korisnicima naših USB modema. Za razliku od GSM tehnologije, kod CDMA postoji znatno veći propusni opseg, te su pristupne brzine krajnjih korisnika veće.

U Republici Srbiji, kao i u Evropi, CDMA se emituje na frekvencijama koje su licencirane, i za upotrebu ove opreme potrebno je posedovati licencu nadležnog regulatornog tela. Orion telekom je 2009. godine na javnom tenderu dobio nacionalnu licencu za fiksnu bežičnu CDMA telefoniju i CDMA Internet.

CDMA tehnologija koju posedujemo radi na veoma niskoj frekvenciji, od 400 MHz, čime se postiže izuzetno velika pokrivenost signalom, i omogućava se veoma stabilna veza, bez optičke vidljivosti sa samim predajnikom.

Ukoliko ste pravno lice i potrebna Vam je tehnička podrška, možete nam se obratiti na email adresu biz.podrska@oriontelekom.rs

© 2010 ORION Telekom. Sva prava zadržana.